هزینه آندوسکوپی و کلونوسکوپی در سال 1401تاریخ انتشار : 1401/08/03 11:36
نویسنده : دکتر محمد تقی صفری فوق تخصص گوارش و کبد در کرج


هزینه ی آندوسکوپی در سال 1400 به شرح زیر می باشد :


هزینه آندوسکوپی با بیهوشی کامل : 1/7 میلیون تومان
هزینه کلونوسکوپی با بیهوشی کامل : 2/2 میلیون تومان
هزینه آندوکلون با بیهوشی کامل : 3/9 میلیون تومان

برای دریافت اطلاعات تماس و چگونگی دریافت نوبت ویزیت یا آندوسکوپی و کلونوسکوپی در کرج روی لینک زیر کلیک کنید
اطلاعات تماس و دریافت نوبت


#هزینه اندوسکوپی # هزینه آندوسکوپی معده # هزینه اندوسکوپی معده #هزینه اندوسکوپی ازاد #هزینه آندوسکوپی و کلونوسکوپی در سال 1401 # هزینه ی آندوسکوپی 1401 # هزینه ی کلونوسکوپی 1401 # هزینه ی آندوسکوپی با بیهوشی کامل # هزینه ی کلونوسکوپی با بیهوشی کامل # دکتر متخصص آندوسکوپی در کرج # هزینه ی آندوسکوپی در کرج # هزینه آندوسکوپی # هزینه کلونوسکوپی #فوق تخصص گوارش #دكتر گوارشارسال نظرات
نظرات