مقالات در دسته بندی بیماری های کبدی


انگل فاسیولا عامل کیست هیداتیک

انگل فاسیولا عامل کیست هیداتیک

نویسنده : دکتر محمد تقی صفری فوق تخصص گوارش در کرج

تاریخ انتشار : 1402/08/15 18:10

مشاهده
ویدیو چگونگی عملیات ERCP

ویدیو چگونگی عملیات ERCP

نویسنده : دکتر محمد تقی صفری فوق تخصص گوارش در کرج

تاریخ انتشار : 1402/08/01 00:00

مشاهده
بوتاکس معده

بوتاکس معده

نویسنده : دکتر محمد تقی صفری فوق تخصص گوارش و کبد در کرج

تاریخ انتشار : 1401/08/16 00:08

مشاهده
رژیم غذایی کبد چرب

رژیم غذایی کبد چرب

نویسنده : دکتر محمد تقی صفری فوق تخصص گوارش و کبد در کرج

تاریخ انتشار : 1400/02/01 11:25

مشاهده
علائم کبد چرب

علائم کبد چرب

نویسنده : دکتر محمد تقی صفری فوق تخصص گوارش و کبد در کرج

تاریخ انتشار : 1400/02/01 08:57

مشاهده
فیلم عمل ercp

فیلم عمل ercp

نویسنده : دکتر محمد تقی صفری فوق تخصص گوارش و کبد در کرج

تاریخ انتشار : 1399/10/16 08:03

مشاهده
ERCP  برای مجاری صفراوی و پانکراس

ERCP برای مجاری صفراوی و پانکراس

نویسنده : دکتر محمد تقی صفری فوق تخصص گوارش و کبد در کرج

تاریخ انتشار : 1399/10/16 07:42

مشاهده
کبد چرب غیر الکلی نوع NASH

کبد چرب غیر الکلی نوع NASH

نویسنده : دکتر محمد تقی صفری فوق تخصص گوارش و کبد در کرج

تاریخ انتشار : 1399/10/16 04:51

مشاهده