تمامی مقالات


کولونوسکوپی بدون نیاز به مصرف دارو و هیدروتراپی

کولونوسکوپی بدون نیاز به مصرف دارو و هیدروتراپی

نویسنده : دکتر محمد تقی صفری فوق تخصص گوارش در کرج

تاریخ انتشار : 1401/02/05 12:20

مشاهده
هزینه آندوسکوپی و کلونوسکوپی در سال 1401

هزینه آندوسکوپی و کلونوسکوپی در سال 1401

نویسنده : دکتر محمد تقی صفری فوق تخصص گوارش در کرج

تاریخ انتشار : 1400/12/27 03:13

مشاهده
بالون معده چیست و هزینه بالون معده در سال 1400

بالون معده چیست و هزینه بالون معده در سال 1400

نویسنده : دکتر محمد تقی صفری فوق تخصص گوارش و کبد در کرج

تاریخ انتشار : 1400/06/14 13:13

مشاهده
فوق تخصص گوارش در کرج

فوق تخصص گوارش در کرج

نویسنده : مدیریت سایت

تاریخ انتشار : 1400/05/08 12:38

مشاهده
Endoscopy and Colonoscopy Services in Iran

Endoscopy and Colonoscopy Services in Iran

نویسنده : Dr. Mohammad Taghi Safari

تاریخ انتشار : 1400/04/29 01:23

مشاهده
Dr. Mohammad Taghi Safari gastroenterologist and hepatologist

Dr. Mohammad Taghi Safari gastroenterologist and hepatologist

نویسنده : Dr. Mohammad Taghi Safari

تاریخ انتشار : 1400/04/29 00:37

مشاهده
إجراء التنظير الداخلي وتنظير القولون في إيران

إجراء التنظير الداخلي وتنظير القولون في إيران

نویسنده : الدكتور محمد تقي صفري

تاریخ انتشار : 1400/04/28 14:04

مشاهده
الدكتور محمد تقي صفري

الدكتور محمد تقي صفري

نویسنده : الدكتور محمد تقي صفري

تاریخ انتشار : 1400/04/28 13:20

مشاهده
بیماری های کبدی و گوارشی که  مرتبط به چاقی هستند

بیماری های کبدی و گوارشی که مرتبط به چاقی هستند

نویسنده : دکتر محمد تقی صفری فوق تخصص گوارش و کبد در کرج

تاریخ انتشار : 1400/03/08 06:35

مشاهده
تمرینات مناسب برای رفع یبوست

تمرینات مناسب برای رفع یبوست

نویسنده : دکتر محمد تقی صفری فوق تخصص گوارش و کبد در کرج

تاریخ انتشار : 1400/03/04 09:50

مشاهده
انگل فاسیولا عامل کیست هیداتیک

انگل فاسیولا عامل کیست هیداتیک

نویسنده : دکتر محمد تقی صفری فوق تخصص گوارش و کبد در کرج

تاریخ انتشار : 1400/02/24 10:27

مشاهده
ercp و خروج تخم انگل فاسیولا هپاتیکا از مجرای صفراوی

ercp و خروج تخم انگل فاسیولا هپاتیکا از مجرای صفراوی

نویسنده : دکتر محمد تقی صفری فوق تخصص گوارش و کبد در کرج

تاریخ انتشار : 1400/02/24 07:46

مشاهده
ماجرای اکتشاف شایع ترین عامل پنهان زخم معده

ماجرای اکتشاف شایع ترین عامل پنهان زخم معده

نویسنده : دکتر محمد تقی صفری فوق تخصص گوارش و کبد در کرج

تاریخ انتشار : 1400/02/11 12:16

مشاهده
رژیم بیماران مبتلا به یبوست

رژیم بیماران مبتلا به یبوست

نویسنده : دکتر محمد تقی صفری فوق تخصص گوارش و کبد در کرج

تاریخ انتشار : 1400/02/05 08:20

مشاهده
رژیم بیماران با مشکل  معده و رفلاکس معده

رژیم بیماران با مشکل معده و رفلاکس معده

نویسنده : دکتر محمد تقی صفری فوق تخصص گوارش و کبد در کرج

تاریخ انتشار : 1400/02/05 07:23

مشاهده
رژیم غذایی کبد چرب

رژیم غذایی کبد چرب

نویسنده : دکتر محمد تقی صفری فوق تخصص گوارش و کبد در کرج

تاریخ انتشار : 1400/02/01 11:25

مشاهده
علائم کبد چرب

علائم کبد چرب

نویسنده : دکتر محمد تقی صفری فوق تخصص گوارش و کبد در کرج

تاریخ انتشار : 1400/02/01 08:57

مشاهده
فیلم آندوسکوپی معده

فیلم آندوسکوپی معده

نویسنده : دکتر محمد تقی صفری فوق تخصص گوارش و کبد در کرج

تاریخ انتشار : 1400/01/20 08:54

مشاهده
هزینه آندوسکوپی و کلونوسکوپی در سال 1400

هزینه آندوسکوپی و کلونوسکوپی در سال 1400

نویسنده : دکتر محمد تقی صفری فوق تخصص گوارش و کبد در کرج

تاریخ انتشار : 1400/01/13 02:23

مشاهده
نگرانی های قبل از آندوسکوپی

نگرانی های قبل از آندوسکوپی

نویسنده : دکتر محمد تقی صفری فوق تخصص گوارش و کبد در کرج

تاریخ انتشار : 1400/01/13 00:45

مشاهده
فیلم عمل ercp

فیلم عمل ercp

نویسنده : دکتر محمد تقی صفری فوق تخصص گوارش و کبد در کرج

تاریخ انتشار : 1399/10/16 08:03

مشاهده