تمامی مقالات


اقدامات پس از بوتاکس معده

اقدامات پس از بوتاکس معده

نویسنده : دکتر محمد تقی صفری فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

تاریخ انتشار : 1402/01/28 20:14

مشاهده
روزه داری در بیماری های گوارشی و کبدی

روزه داری در بیماری های گوارشی و کبدی

نویسنده : دکتر محمد تقی صفری فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

تاریخ انتشار : 1402/01/12 22:04

مشاهده
تمرینات مناسب برای رفع یبوست

تمرینات مناسب برای رفع یبوست

نویسنده : دکتر محمد تقی صفری فوق تخصص گوارش و کبد در کرج

تاریخ انتشار : 1401/10/12 11:18

مشاهده
بالون معده چیست و هزینه بالون معده در سال 1400

بالون معده چیست و هزینه بالون معده در سال 1400

نویسنده : دکتر محمد تقی صفری فوق تخصص گوارش و کبد در کرج

تاریخ انتشار : 1401/10/12 10:57

مشاهده
بوتاکس معده

بوتاکس معده

نویسنده : دکتر محمد تقی صفری فوق تخصص گوارش و کبد در کرج

تاریخ انتشار : 1401/08/16 00:08

مشاهده
هزینه آندوسکوپی و کلونوسکوپی در سال 1401

هزینه آندوسکوپی و کلونوسکوپی در سال 1401

نویسنده : دکتر محمد تقی صفری فوق تخصص گوارش و کبد در کرج

تاریخ انتشار : 1401/08/03 11:36

مشاهده
رژیم بیماران مبتلا به یبوست

رژیم بیماران مبتلا به یبوست

نویسنده : دکتر محمد تقی صفری فوق تخصص گوارش و کبد در کرج

تاریخ انتشار : 1400/02/05 08:20

مشاهده
رژیم بیماران با مشکل  معده و رفلاکس معده

رژیم بیماران با مشکل معده و رفلاکس معده

نویسنده : دکتر محمد تقی صفری فوق تخصص گوارش و کبد در کرج

تاریخ انتشار : 1400/02/05 07:23

مشاهده
رژیم غذایی کبد چرب

رژیم غذایی کبد چرب

نویسنده : دکتر محمد تقی صفری فوق تخصص گوارش و کبد در کرج

تاریخ انتشار : 1400/02/01 11:25

مشاهده
علائم کبد چرب

علائم کبد چرب

نویسنده : دکتر محمد تقی صفری فوق تخصص گوارش و کبد در کرج

تاریخ انتشار : 1400/02/01 08:57

مشاهده
فیلم آندوسکوپی معده

فیلم آندوسکوپی معده

نویسنده : دکتر محمد تقی صفری فوق تخصص گوارش و کبد در کرج

تاریخ انتشار : 1400/01/20 08:54

مشاهده
هزینه آندوسکوپی و کلونوسکوپی در سال 1400

هزینه آندوسکوپی و کلونوسکوپی در سال 1400

نویسنده : دکتر محمد تقی صفری فوق تخصص گوارش و کبد در کرج

تاریخ انتشار : 1400/01/13 02:23

مشاهده
نگرانی های قبل از آندوسکوپی

نگرانی های قبل از آندوسکوپی

نویسنده : دکتر محمد تقی صفری فوق تخصص گوارش و کبد در کرج

تاریخ انتشار : 1400/01/13 00:45

مشاهده
فیلم عمل ercp

فیلم عمل ercp

نویسنده : دکتر محمد تقی صفری فوق تخصص گوارش و کبد در کرج

تاریخ انتشار : 1399/10/16 08:03

مشاهده
ERCP  برای مجاری صفراوی و پانکراس

ERCP برای مجاری صفراوی و پانکراس

نویسنده : دکتر محمد تقی صفری فوق تخصص گوارش و کبد در کرج

تاریخ انتشار : 1399/10/16 07:42

مشاهده
بیماری سلیاک  یا حساسیت به گلوتن

بیماری سلیاک یا حساسیت به گلوتن

نویسنده : دکتر محمد تقی صفری فوق تخصص گوارش و کبد در کرج

تاریخ انتشار : 1399/10/16 07:25

مشاهده
کولیت اولسراتیو در بزرگسالان

کولیت اولسراتیو در بزرگسالان

نویسنده : دکتر محمد تقی صفری فوق تخصص گوارش و کبد در کرج

تاریخ انتشار : 1399/10/16 07:00

مشاهده
کبد چرب غیر الکلی نوع NASH

کبد چرب غیر الکلی نوع NASH

نویسنده : دکتر محمد تقی صفری فوق تخصص گوارش و کبد در کرج

تاریخ انتشار : 1399/10/16 04:51

مشاهده
رفلاکس معده یا GERD  و درمان آن

رفلاکس معده یا GERD و درمان آن

نویسنده : دکتر محمد تقی صفری فوق تخصص گوارش و کبد در کرج

تاریخ انتشار : 1399/10/16 04:23

مشاهده
هر آنچه باید راجع به زخم معده بدانیم

هر آنچه باید راجع به زخم معده بدانیم

نویسنده : دکتر محمد تقی صفری فوق تخصص گوارش و کبد در کرج

تاریخ انتشار : 1399/10/16 03:56

مشاهده
فودمپ چیست

فودمپ چیست

نویسنده : دکتر محمد تقی صفری فوق تخصص گوارش و کبد در کرج

تاریخ انتشار : 1399/10/13 13:52

مشاهده